• Konszenzus Alapítvány moodle képzése az Óbudai Egyetem számára
  • Itt találják meg a Budapesti Kommunikációs Főiskola diákjai a "Civil szervezetek működése" tantárgyhoz az előadásokat, segédanyagokat.
  • Az itt szereplő anyagok a projecttervezéshez, pályázatíráshoz tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei, főként szociális területen dolgozó szakemberek project és pályázati munkájának segítésére. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.

    Stúdiumban elsajátítandó ismeretek Az Európa Uniós források elvei, pályáztatási gyakorlata. A célorientált projecttervezés módszerei és eszközei.

    Stúdiumban fejlesztendő készségek A célorientált projecttervezés módszereinek az alkalmazása a kialakítandó pályázat vagy project gyakorlati tevékenységében. A projectfejlesztési, projectmenedzsment készségekben való jártasság kialakítása. Az elméletben megismert célorientált módszerek konkrét projectgyakorlattal való összekötése, alkalmazása.

    Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák Az oktatáson résztvevők szakmai kompetenciája erősödjön a célorientált projecttervezés alkalmazásának biztonságával. Növekedjen a résztvevők projectfejlesztésre, valamint a projectmenedzsmentre vonatkozó kompetenciája.