Szociális munka, szociálpolitika témakörű képzési anyagok

 • A Közösségi Szociális Szövetkezet már évek óta működtet önfenntartó módon adományboltokat. Az adománybolt képzés célja, hogy a sikeres üzleti modell szerint működő adományboltjainkban felhalmozódott tapasztalatainkat és tudásunkat átadjuk mindazon érdeklődő - szociális gazdasági menedzserek, leendő adománybolti boltvezetők, bolti eladók - számára, akik adományboltot szeretnének nyitni, ezzel fenntartható munkahelyeket teremteni.

 • Szövetkezet alakításához kapcsolodó információk, képzési tartalmak
 • „Második esély” ifjúsági közösségi program - Szécsény Kistérség
 • Az itt szereplő anyagok az ELTE TáTK értékelő kutatás tantárgyhoz tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei. Főként szociális területen dolgozó szakemberek project és pályázati munkájának támogatását segíti. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.
 • This course requires an enrolment key
  A szociális munka szupervíziójához tartozó tárhely és oktatási keretrendszer. Lehetőség van a szociális munka szupervíziójával összefüggő anyagok megosztására, szupervíziós kérdésekben diskurzusokat folytatni, távoktatási formában a szupervízióhoz tartozó ismereteket megosztani és megszerezni.
 • Az itt szereplő anyagok a csoportvezetéshez tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei, főként szociális területen dolgozó szakemberek csoport munkájának segítésére. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.

  Stúdiumban elsajátítandó ismeretek A csoportmunka alapvető fogalomkészlete, a különböző elméletek kritikai értelmezése, saját csoportmunkára vonatkozó elképzelések kialakítása.
  Stúdiumban fejlesztendő készségek Tájékozottság a csoport munka gyakorlásához szükséges készségekről. Elemző és tervező készség a csoport munkával kapcsolatban. Önálló csoportvezetésre vonatkozó készségekre előkészület.

  Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák A résztvevők szakmai kompetenciája erősödjön a csoportmunka vonatkozásában, legyenek képesek a szükségleteknek megfelelő munkaforma kiválasztására, megtervezésére és teamben a kivitelezésére. Növekedjen a résztvevők saját lélektani működésére vonatkozó kompetenciaérzése, a segítő szerep, a csoport eszköztár értelmezésén, tervezésén és fejlesztésén keresztül.

 • A közösségi munka kurzus célja az, hogy a szociális munka közösségi munkamódjának elméleti kerete, fogalmai megismerhetők legyenek, a kiscsoportos formában történő tanulásszervezés alapján a közösségi munka különböző területei feldolgozásra és bemutatásra kerüljenek a szélesebb szakmai közösség felé, és a kurzus zárásaként a résztvevők képesek legyenek egy közösségi szociális-munka projekt megvalósítására. A kurzus elméleti és gyakorlati felkészítést ad, a résztvevőket képessé teszi a közösségi munka végzésére, és támogatja a közösségi projektek megvalósítását helyi szinten. Az kurzushoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hucímen.


 • Szécsény Biztos Kezdet képzés Gyerekházak munkatársai számára a norvég képzésen belül