Szociális munka csoportokkal
(csoportmunka)

 Ez a kurzus megengedi vendégek belépését
 A kurzushoz beiratkozó kódra van szükség

Az itt szereplő anyagok a csoportvezetéshez tartozó ismeretek megismerését és feldolgozását segítő kurzus részei, főként szociális területen dolgozó szakemberek csoport munkájának segítésére. Az anyagokhoz történő hozzáféréshez szociális területen tanuló vagy dolgozó szakemberek belépési kódot kérhetnek az info@mmszke.hu címen.

Stúdiumban elsajátítandó ismeretek A csoportmunka alapvető fogalomkészlete, a különböző elméletek kritikai értelmezése, saját csoportmunkára vonatkozó elképzelések kialakítása.
Stúdiumban fejlesztendő készségek Tájékozottság a csoport munka gyakorlásához szükséges készségekről. Elemző és tervező készség a csoport munkával kapcsolatban. Önálló csoportvezetésre vonatkozó készségekre előkészület.

Stúdiumban elsajátítandó kompetenciák A résztvevők szakmai kompetenciája erősödjön a csoportmunka vonatkozásában, legyenek képesek a szükségleteknek megfelelő munkaforma kiválasztására, megtervezésére és teamben a kivitelezésére. Növekedjen a résztvevők saját lélektani működésére vonatkozó kompetenciaérzése, a segítő szerep, a csoport eszköztár értelmezésén, tervezésén és fejlesztésén keresztül.

Ez a kurzus megengedi vendégek belépését  A kurzushoz beiratkozó kódra van szükség